در مجموعه آکواریوم اصفهان استودیوی عکسی وجود دارد که در ایران تنها در این مرکز عکسی گرفته و چاپ می شود که بک گراند آن تونل آکواریوم اقیانوس و انواع مختلف ماهیان اقیانوسی می باشد (به عنوان مثال کوسه، هشت پا و …) عکسی که در آکواریوم اصفهان گرفته می شود بصورت کروماکی میباشد که بهترین تروپاژ در امر سینما و عکاسی میباشد . بطور کلی حضوری نزدیک به واقعیت در محیطی در اقیانوس و ماهیان و موجودات درون آن میباشد. عکسی که در ای مجموعه گرفته میشود بابالا ترین سرعت ممکن از لحاظ زمان به خواهان تحویل داده میشود. بعنوان نمونه هر عکس ۵ الی ۷ دقیقه زمان میخواهد به چاپ برسد.