کپور گلگون ( کپور ژاپني )

۳۰ دی

کپورها بيشتر براي آراستن باغها در فضاي باز و در استخرها و حوضچهها نگهداري مي شوند. اين نوع ماهي در دهه ۱۸۲۰ از پرورش و اصلاح نژادي کپور معمولي به وجود آمد. کپورها هنوز در ژاپن طرفداران فراواني دارند و نماد عشق و دوستي خوانده مي شوند. رنگهاي آنها بسيار گوناگون مي باشد، اما رايجترين […]

کپورها بيشتر براي آراستن باغها در فضاي باز و در استخرها و حوضچهها نگهداري مي شوند. اين نوع ماهي در دهه ۱۸۲۰ از پرورش و اصلاح نژادي کپور معمولي به وجود آمد. کپورها هنوز در ژاپن طرفداران فراواني دارند و نماد عشق و دوستي خوانده مي شوند. رنگهاي آنها بسيار گوناگون مي باشد، اما رايجترين اين رنگها سفيد ، قرمز، سياه ، زرد ، آبي و خامهاي مي باشد. محبوبترين نمونه کپور، گُسانکه ميباشد که مخلوطي از چندين نژاد ديگر است.در فرهنگ جنوب شرق آسيا از کپورها بعنوان نماد قدرت ياد مي شود.