اسب دریایی

اسب‭ ‬دريايي‭ ‬يك‭ ‬نوع‭ ‬ماهي‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬سوزنماهيان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آبهاي‭ ‬حارهاي‭ ‬و‭ ‬معتدل‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬يافت‭ ‬ميشود‭ ‬طول‭ ‬بدن‭ ‬اسبهاي‭ ‬دريايي‭ ‬از‭ ‬۱۶‭ ‬ميليمتر‭ ‬تا‭ ‬۳۵‭ ‬سانتيمتر‭ ‬متغير‭ ‬است‭ .‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬غير‭ ‬معمول‭ ‬بلند‭ ‬قد‭ ‬داراي‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬اسب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بالا‭ ‬شنا‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬بيشتر‭ ‬اوقات‭ ‬اسبهايدريايي‭ ‬بدون‭ ‬حركت‭ […]

ادامه مطلب

خرچنگ آبی

خرچنگ‭ ‬آبي‭ ‬در‭ ‬خليج‭ ‬مكزيك،‭ ‬اقيانوس‭ ‬اطلس‭ ‬و‭ ‬مديترانه‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬جفت‭ ‬گيري‭ ‬ماده‭ ‬ها‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬طول‭ ‬عمرشان‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‭ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬۸‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬بيشتر‭ ‬تخم‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬آنها‭ ‬جمع‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جفت‭ ‬گيري‭ ‬ماده‭ ‬ها‭ ‬تخم‭ ‬هاي‭ ‬آبي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ […]

ادامه مطلب

خروس ماهی

خروس‭ ‬ماهي‭ ‬جز‭ ‬خانواده‭ ‬عقرب‭ ‬ماهيان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬مرجاني‭ ‬اقيانوس‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬اطلس‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬واز‭ ‬خطرناكترين‭ ‬ماهيان‭ ‬بشمار‭ ‬مي‭ ‬رود،‭ ‬بطوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تماس‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬باله‭ ‬هاي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬تيز‭ ‬آن‭ ‬سم‭ ‬خطرناكي‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬منتشر‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬باعث‭ ‬مرگ‭ ‬انسان‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬در‭ ‬بين‭ […]

ادامه مطلب

عقرب ماهی

خانوادهي‭ ‬عقرب‭ ‬ماهيان‭ ‬از‭ ‬خطرناك‭ ‬ترين‭ ‬ماهيان‭ ‬زهرآگين‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدن‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬تيغه‭ ‬هاي‭ ‬زهردار‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬دچار‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬قرمزي‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬التهاب‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬روزها‭ ‬پا‭ ‬بر‭ ‬جا‭ ‬بماند‭. ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬ماهي‭ ‬ها‭ ‬استاد‭ ‬استتار‭ ‬كردن‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬هستند‭ ‬بنابراين‭ ‬تشخيص‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ […]

ادامه مطلب

كپور گلگون ( كپور ژاپني)

كپورها بيشتر براي آراستن باغها در فضاي باز و در استخرها و حوضچهها نگهداري مي شوند. اين نوع ماهي در دهه ۱۸۲۰ از پرورش و اصلاح نژادي كپور معمولي به وجود آمد. كپورها هنوز در ژاپن طرفداران فراواني دارند و نماد عشق و دوستي خوانده مي شوند. رنگهاي آنها بسيار گوناگون مي باشد، امارايجترين اين […]

ادامه مطلب

كوسه آب شيرين ( پنگوسي)

اين ماهي با نام پنگوسي جز گربه ماهيان است و به آن كوسه آب شيرين نيز مي گويند و داراي گونه هاي گوشتخوار وعلفخوار مي باشد. گونه شكاري آن داراي باله پشتي طويل و نوك تيز مي باشد كه جذابيت وزيبايي فراواني به آن مي بخشد. زيستگاه اصلي اين ماهي جنوب شرق آسيا (ويتنام ، […]

ادامه مطلب

كوسه ماهي باله سياه

كوسه ها بيش از ۴۰۰ ميليون سال است كه در آب هاي اقيانوس ها و درياهاي كره زمين فرمانروايي مي كنند. اغلب گونه هاي كوسه ماهي ، ماشين هاي شكار هستند و در راس چرخه غذايي درياهاي زمين قرار دارند . علي رغم تصور غلط و شايعات رايج ، حمله كوسه ها به انسان بسيار […]

ادامه مطلب

گاو ماهی (جعبه ماهی)‬‬‬‬‬

گونه‭ ‬اي‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬ماهيان،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اقيانوس‭ ‬ها‭ ‬يافت‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬گاو‭ ‬ماهي‭ ‬ها‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬داراي‭ ‬باله‭ ‬هاي‭ ‬كوچك‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬عمدتا‭ ‬بسيار‭ ‬آرام‭ ‬حركت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ . ‬همچنين‭ ‬داراي‭ ‬رنگهاي‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬زيبايي‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬پير‭ ‬شدن‭ ‬،رنگ‭ ‬آنها‭ ‬بتدريج‭ ‬كم‭ ‬مي‭ ‬شود‭ . ‬بغير‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ […]

ادامه مطلب

ماهی خاویار ( تاس ماهی )

نامي است كه به بعضي از ماهيان خانواده تاس ماهيان داده مي شود . ماهي خاويار در مجموع داراي حدود ۲۰ گونه هستند و نسل تمامي آنها با خطر انقراص روبرو مي باشد . اين ماهيان عمدتا در رودخانه ها و درياچه هاي روسيه و آمريكاي شمالي زيست مي كنند. طول بعضي از گونه هاي […]

ادامه مطلب

ماهی کمانگیر

ممكن‭ ‬است‭ ‬نام‭ ‬ماهي‭ ‬كمانگير‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬نشنيده‭ ‬باشيد‭. ‬اين‭ ‬موجود‭ ‬روش‭ ‬بسيار‭ ‬خاصي‭ ‬براي‭ ‬شكار‭ ‬كردن‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬روش‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬لقب‭ ‬هاي‭ ‬كمانگير،‭ ‬شكارچي،‭ ‬ماهي‭ ‬آب‭ ‬پاش‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬هايي‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬رودخانه‭ […]

ادامه مطلب

ماهی ماندارین

ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬بومي‭ ‬اقيانوس‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬تقريبا‭ ‬محدوده‭ ‬جزاير‭ ‬ريوكيو‭ ‬است‭. ‬ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬يك‭ ‬ماهي‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬رنگ‭ ‬از‭ ‬تيره‭ ‬ي‭ ‬بچه‭ ‬اژدها‭ ‬ماهيان‭ ‬است‭. ‬ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬ساكن‭ ‬ريف‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬مرداب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ريفهاي‭ ‬نزديك‭ ‬سواحل‭ ‬را‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‭ ‬دهند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اينكه‭ ‬آهسته‭ ‬حركت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نواحي‭ ‬سكونتشان‭ ‬رايج‭ […]

ادامه مطلب

ماهی پیرانا

۵۰۰ گونه پيرانا در دنيا وجود دارد كه ۲۰ گونه آنها گوشت خوار هستند وباقي آنها گياهخوار هستند.از اين ۲۰ گونه، تنها ۴ يا ۵ گونه آنها بسيار خطرناك هستند و اكثرا در آمريكاي جنوبي و رودخانه آمازون زيست مي كنند. پيراناهاي قرمز از خطرناكترين گونه ها هستند و در زمان حمله به شكار ، […]

ادامه مطلب

ماهي هاي آب لب شور

آنها در درياي سرخ، جنوب شرقي آسيا، استرليا، غرب و شرق سواحل آفريقا، همچنين جايي كه اقيانوس هند و آرام به هم مي رسند، به طور معمول در آب هاي لب شور و در جاهايي كه مرز آب هاي لب شور و شيرين است يافت مي شوند. آنها معمولا در آب هاي لب شور بصورت […]

ادامه مطلب

هشت پا

هشت‭ ‬پا‭ ‬يا‭ ‬اختاپوس‭ ‬يك‭ ‬جانور‭ ‬آبزي‭ ‬از‭ ‬رده‭ ‬سرپايان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬گوناگوني‭ ‬از‭ ‬اقيانوس‭ ‬هاي‭ ‬جهان‭ (‬اقيانوس‭ ‬اطلس‭ ‬و‭ ‬مديترانه‭) ‬بويژه‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬سنگ‭ ‬هاي‭ ‬مرجاني‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ هشت‌پاها‭ ‬داراي‭ ‬هشت‭ ‬بازو‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬آن‌ها‭ ‬دو‭ ‬رديف‭ ‬كلاهك‭ ‬مكنده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬بيشتر‭ ‬سرپايان،‭ ‬هشت‌پاها‭ ‬تقريباً‭ ‬هيچ‭ […]

ادامه مطلب

دلقک ماهی

دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬گونه‌هاي‭ ‬ماهي‭ ‬خانواده‭ ‬شقايق‌ماهيان‭ ‬است‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بازوهاي‭ ‬سمي‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭. ‬دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬نوعي‭ ‬رابطه‭ ‬ي‭ ‬هم‌زيستي‭ ‬با‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬دارد‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬نوعي‭ ‬ماده‭ ‬ي‭ ‬مخاطي‭ ‬ناشناخته‭ ‬در‭ ‬پوست‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مانع‭ ‬آزاد‭ ‬شدن‭ ‬نماتوسيست‭ (‬كپسولهاي‭ ‬كوچك‭ ‬نيش‭ ‬زننده‭)‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬مي‭ ‬شود‭. […]

ادامه مطلب