ساعات بازدید از مجموعه آکواریوم اصفهان

در تمام ایام هفته از ساعت ۹ صبح تا ۷ شب به صورت یکسره می باشد .