ساعات بازدید از مجموعه آکواریوم اصفهان

در تمام ایام نوروز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب به صورت یکسره می باشد .